Skrytý nepřítel: Hawaii bar

Hawaii bar

hawaii

hawaii


Mnoho lidí se domnívá, že platit kartou přes internet je krajně nebezpečné, někteří si tuto funkci pro jistotu ani neaktivují. Domnívají se tak, že se jim při jejich počínání nemůže nic stát. Náš příběh je o lidech, kteří jsou rozumní a platební kartu považují jako každodenní samozřejmost. I obezřetné a vzdělané lidi však lze oklamat a okrást.

Náš příběh popsal situaci, kdy naši podfukáři zmatou svou oběť. Vyzvou ji, aby dala svou kartu ze svých rukou a odlákali její pozornost. Zákaznice baru na okamžik ztratila svou kartu z dohledu, kde došlo k jejímu zkopírování.

Základní pravidlo placení kartou je, neztrácet kartu z dohledu, ideálně nedávat svou kartu z ruky! Pokud používáte platby přes internet, které jsou nezbytné pro nákupy aplikací do mobilů a tabletů, musíte být obezřetní, aby se vaše karta nedostala nikomu na oči. Na kartě se nachází informace, sloužící k provedení libovolných transakcí na internetu. Stačí její pouhé ofocení a záškodník si na Váš účet může objednat na internetu téměř cokoliv. Pro zkopírování čipu karty je však už zapotřebí nějaké zařízení “čtečka karet”, které umožní vytvoření duplikátu karty a jejímu následnému zneužití.

Ve sdělovacích prostředcích jsou často medializovány případy, kdy útočníci instalují kamery a kopírovací zařízení na odlehlejší bankomaty. Ale co brání zkopírovat si Vaší kartu jakémukoliv prodejci? Prodejce může získané informace zneužít nebo poskytnout svým kumpánům z podsvětí, kteří už mohou vědět, jak s informacemi záškodnicky naložit.

Placení kartou je sice pohodlné a relativně bezpečné, ale buďte obezřetní. Používat kartu u pochybných obchůdků, krátkodobých stánků na odlehlých místech nebo v některých pochybných bazarech a zastavárnách může být potencionálně nebezpečné.

Rozumné je používání platebních a kreditních karet u firem, které jsou Vám známé a důvěryhodné, jako benzínové pumpy, obchodní domy nebo firmy známé a dlouhodobě zajeté. Riziko, že takové firmy by riskovaly poškození svého dobrého jména nějakým podvodem na své zákazníky je naprosto minimální.


Předchozí článek Následující článek


skrytý nepřítel